Menu

Betingelser for bruk av Nortura foto- og filmbank

1. Betingelser for bruk av Norturas bilderFotografiene kan kun benyttes til profilering av Nortura og Norturas merkevarer på en positiv måte.

Nortura skal krediteres ved bruk av bildene. Der fotografens navn er oppgitt, skal fotografen også krediteres. Eks: Nortura/Fotograf. Krediteringen skal skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet. Krediteringen kan gjøres via mouse-over funksjon på websider og i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Fotografiene må ikke endres eller gjengis på en måte som gjør at Norturas anseelse blir krenket.

Fotografiene som er bestilt, kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. Fotografiene må heller ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre uten Norturas samtykke.

Ved manglende kreditering vil det bli fakturert NOK 4000 pr. bilde. Dersom betingelsene for bruk av fotografiene for øvrig ikke overholdes, vil det bli avkrevd en overtredelsesbot på NOK 20.000 pr. bilde. Ved feil bruk og manglende/feil kreditering, vil det bli avkrevd overtredelsesbot på NOK 24.000 pr. bilde.

Nortura står fritt til å tilbakekalle bruksretten til fotografiene og/eller å utestenge brukeren fra fremtidig bruk av fotobanken.

2. Betingelser for bruk av filmFilmklipp og filmer kan kun lastes ned og brukes i sin opprinnelige form når formålet er positiv markedsføring av Nortura eller Norturas merkevarer.

I tilfeller der formålet er annet enn markedsføring av Nortura eller Norturas merkevarer, kreves godkjennelse fra Nortura. Dette gjelder både for bruk av filmene i sin helhet og ved ønske om å bruke utdrag/klipp fra filmene. Kontakt oss for forespørsel om bruk.

Filmene kan ikke klippes i, eller brukes utdrag fra, eller endres lydbilde på, uten spesiell tillatelse fra Nortura.

Nortura skal alltid krediteres i rulleteksten på filmmaterialet ved bruk.

Det bestilte filmmaterialet kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. Det må deretter slettes. ønskes filmmaterialet benyttet ytterligere, må det bestilles på nytt.

Personen som bestiller filmmaterialet er ansvarlig for at det blir brukt i henhold til våre retningslinjer, samt at opplysningene i registreringsskjemaet stemmer overens med bruken.

Dersom betingelsene for bruk av filmmateriale ikke overholdes, vil Nortura sende faktura på det beløpet brukeren hadde måttet betale beregnet etter vanlig markedspris for tilsvarende bruk av film/filmklipp. I tillegg vil Nortura avkreve en overtredelsesbot som er det dobbelte av vanlig markedspris for tilsvarende bruk av film/filmklipp, men som ikke i noe tilfelle skal være mindre enn kr 3.500 pr klipp for ikke-kommersielt bruk og kr 10.000 pr. klipp i kommersiell sammenheng.

Nortura står fritt til å tilbakekalle bruksretten til filmmaterialet og/eller å utestenge brukeren fra fremtidig bruk av filmbanken.